Går det att pausa eller frysa träningskort?

IF Friskis&Svettis Stockholm erbjuder möjligheten att pausa träningskort, under kortets giltighetstid, i upp till tolv månader vid följande tillfällen:

Arbete och studier på annan ort
Du kan förlänga ditt träningskort vid arbete och studier på annan ort under max tolv månader mot uppvisande av intyg från arbetsgivare eller skola/universitet. Intyget ska vara seriöst, det vill säga med brevhuvud eller stämpel, samt namnteckning och namnförtydligande från intygaren. Vi förlänger enligt de datum som står på intyget. Intyget kan lämnas in på en träningsanläggning eller mailas till oss.

Skada/sjukdom
Med giltigt intyg från läkare, barnmorska eller sjukgymnast kan du förlänga ditt träningskort med samma period som är angivet på intyget, dock max tolv månader. Intyget ska vara seriöst, det vill säga med brevhuvud eller stämpel, samt namnteckning och namnförtydligande från intygaren. Vi förlänger enligt de datum som står på intyget. Intyget kan lämnas in på en träningsanläggning eller mailas till oss.

På intyget ska det tydligt stå angivet att medlemmen inte kan/har kunnat träna. Det ska även stå en period med start- och slutdatum. På intyget ska också namn och personnummer framgå.

Graviditet
Vid förlossning följer F&S Stockholm mödravårdcentralernas rekommendation: att man väntar åtta veckor efter förlossningen innan träning. Efter förlossning lämnar du in ett registerutdrag från Skatteverket där barnets personnummer framgår. Utifrån det förlänger vi kortet med upp till åtta veckor från förlossningsdagen.
Vid komplikationer eller besvär i samband med graviditet eller förlossning som gör att du inte kan träna gäller samma regler som för skada/sjukdom.

Frysning utan intyg
Du som har ett årskort av något slag kan utan avgift frysa ditt kort i upp till 60 dagar vid ett tillfälle under kortets giltighetstid. Gäller inte tvåföreningskort eller Sverigekort.

Du som har ett träningskort på abonnemang av något slag kan utan avgift frysa ditt kort i upp till 60 dagar per kalenderår vid ett tillfälle. Autogirodragningarna pausas under frysningsperioden.
Frysning utan intyg kan göras på en träningsanläggning eller så kan du mejla dina önskemål till oss.
 
Vid betalning via autogiro.
Ovanstående regler för studier/arbete/skada/sjukdom/graviditet gäller även för frysning vid betalning via autogiro.

Istället för förlängning av kortets giltighetstid justeras delar av betalningen vid frysning.

Uppdaterat 2020-01-30
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.