Går det att pausa eller frysa träningskort?

Du har möjlighet att frysa ditt träningskort med ett intyg, under kortets giltighetstid, i upp till tolv månader. Det går inte att frysa träningskortet retroaktivt.

På intyget ska det framgå:
 • namn och personnummer
 • brevhuvud eller stämpel
 • namnteckning och namnförtydligande från intygaren.
Vi förlänger enligt de datum som står på intyget.
Intyget kan lämnas in på en träningsanläggning eller mejlas till oss.

Arbete och studier på annan ort
 • Intyg krävs ifrån arbetsgivare eller skola/universitet.
Skada/sjukdom
 • Intyg från läkare, barnmorska eller sjukgymnast krävs.
 • På intyget ska det tydligt stå angivet att medlemmen inte kan/har kunnat träna. 
Graviditet
 • Vi fryser ditt träningskort i åtta veckor efter förlossning. Vi följer rekommendation ifrån Stockholm mödravårdcentraler att vänta åtta veckor efter förlossning innan träning. 
 • Lämna in ett registerutdrag från Skatteverket där barnets personnummer framgår. 
 • Vid komplikationer eller besvär i samband med graviditet eller förlossning som gör att du inte kan träna gäller samma regler som för skada/sjukdom.
Frysning utan intyg
 • Du som har ett årskort hos oss kan utan avgift frysa ditt kort i upp till 60 dagar vid ett tillfälle under kortets giltighetstid. Gäller inte tvåföreningskort, Sverigekort och obundna abonnemang.
 • Du som har ett träningskort på abonnemang med bindningstid hos oss kan utan avgift frysa ditt kort i upp till 60 dagar per kalenderår vid ett tillfälle. Autogirodragningarna pausas under frysningsperioden.
 • Frysning utan intyg kan göras på en träningsanläggning eller så kan du mejla dina önskemål till oss.

Vid betalning via autogiro
 • Ovanstående regler för studier/arbete/skada/sjukdom/graviditet gäller även för frysning vid betalning via autogiro.
 • Istället för förlängning av kortets giltighetstid justeras delar av betalningen vid frysning.
 • Det går inte att frysa träningskort under uppsägningstiden.
Admin (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.