Fingeravtryck vid obemannad inpassering

För att kunna komma in på de anläggningar som har obemannad inpassering behöver du scanna in ditt fingeravtryck.

Vi använder Gantners produkter för registrering och läsning av inpasseringskort. Vid registrering läses vissa delar av fingeravtrycket av och så skapas en krypterad digital kod som lagras på chipet i kortet. Inget sparas i någon databas eller i vårt medlemsregister utan du bär den med dig på ditt kort.

Vid inpassering kontrolleras fingeravtrycken och jämförs med den information som finns lagrat på chipet, detta för att säkerställa att det är rätt person med rätt chip.
Skulle du tappa ditt kort med fingeravtryck så kan ingen bara läsa ut information hur som helst. Alla Gantner databärare är krypterade.

För att komma åt informationen på chipet behövs en Gantner kodnyckel och skulle man mot förmodan ha denna kodnyckel så är även sektorerna i chipet där fingeravtrycken finns inlästa också kodade med en annan separat nyckel.
Anna
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.